Lịch múa lân trung thu năm 2013

LỊCH MÚA LÂN TRUNG THU NĂM 2013

Thứ Bảy, 14/08/2013 ( 10 âm lịch )

* 09h00 – Vinpeal Land – ( Song Lân )

* 17h00 - Tranh Thụe X Q – Đường Trần Phú – Nha trang – ( Song Lân )

* 17h00 – Vinpeal Land – ( Song Lân )

* 18h00 – Ngân Hàng Chính Sách – Đường Hoàng Văn Thụ - Nha Trang – ( Tam Lân )

Thứ Ba, 17/09/2013 ( 13 âm lịch )

* 18h30 - Sở Tài Chính - Đường Parter - Nha Trang - ( Tứ Lân )

* 19h00 – Chung Cư , số 06 Đường Bải Dương – Nha Trang – ( Song Lân )

* 20h00 – Nhà Tình Thương Hướng Dương – Đường Võ Thị Sáu – Nha Trang – ( Song Lân )

Thứ Tư, 18/09/2013 ( 14 âm lịch )

* 15h30 – Trường Thái Nguyên - Nha Trang – ( Song Lân )

* 16h00 – Trường Vĩnh Nguyên I – Nha Trang – ( Tam Lân )

* 16h00 – Vinpeal – ( Song Lân )

* 17h00 – Nhà Hàng Tre Xanh – Đường Tô Hiến Thành – Nha Trang – ( Tam Lân )

* 17h30 – Nhà Thuốc Nam Sanh Đường – Đường Thống Nhất – Nha Trang – ( Song Lân )

* 18h00 – Trường Nha Trang II – Đường Lê Thành Phương – Nha Trang – ( Song Lân )

* 18h15 – NhàThiếu Nhi KHòa – 62 Thái Nguyên – Nha Trang – ( Bát Lân cung hỉ & leo sào hái lộc, Tứ Lân múa bàn, Lân lên mai hoa thung )

* 19h00 – Trường Phương Sài – Nha Trang – ( Song Lân )

* 19h00 – Tổ 2, Phường Tân Lập – Nha Trang – ( Song Lân )

* 19h30 – Công Ty Cấp Thoát Nước – Đường Yersin – Nha Trang – ( Ngũ Lân )

* 19h30 - NH. Vười Soài - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nha Trang - ( Tam Lân )

* 20h00 - Caphé Bar KS. Viễn Đông - Nha Trang - ( Song Lân )

* 20h30 – Trường Phước Tân I – Nha Trang – ( Song Lân )

Thứ Năm, 19/09/2013 ( 15 âm lịch )

* 08h00 – Ninh Vân Bay Resort – Ninh Hòa – ( Song Lân )

* 15h30 - Trường Vĩnh Hải I - Nha Trang - ( Song Lân )

* 16h00 - Trường Phước Tân II - Nha Trang - ( Song Lân )

* 16h30 – Trường Tân Lập I – Nha trang – ( Song Lân )

* 17h00 – Đình Bến Cá - Bình Tân – Nha Trang – ( Tam Lân )

* 18h00 – Trường Phương Sài – Nha trang – ( Song Lân )

* 18h30 – Ngân Hàng Nha Nước Khánh Hòa – Đường Yersin – Nha trang – ( Song Lân )

* 19h00 – Mia Resort – Cam Lâm - ( Song Lân )

* 19h00 – Siêu Thị Marximmart – Đường Thái Nguyên – Nha Trang – ( Tứ Lân )

* 19h30 – Điển Lực 4 – Đường Hoàng Hoa Thám – Nha trang – ( Tam Lân )

* 20h00 - Điện Lữc 3 – Đường Nguyễn Chánh – Nha trang – ( Lục Lân )

* 20h30 - Đường Sắt Khánh Hòa – Đường Yersin – Nha trang – ( Song Lân ) 

* 20h30 – Khách Sạn Michelia – Đường Parter – Nha Trang – ( Song Lân )

Last modified on Saturday, 08 March 2014 18:36

Go to top