LÂN-SƯ-RỒNG THỌ PHƯỚC ĐƯỜNG 

Chuyên tổ chức biểu diễn: Múa Lân - Sư - Rồng  Trống hội  & Cờ hội & Võ thuật  Thi đấu cờ người

Phục vụ các Chương trình Lể hội, Sự kiên, Khai trương, Động thổ, Khánh thành, Hội Nghị, Đám cưới, Mừng thọ..v.v.....

Cho thuê : Đoàn Lân - Sư - rồng & Trống Hội, Dàn âm thanh, PG, Bắn kim tuyến, các dịch vụ Khác phục vụ Lễ khai trương, Sự kiện, Hội nghị.......... 


MÚA LÂN 

Với các bài múa : Song Lân báo hỉ, Tam phúc tinh, Tứ quí hưng Lân, Ngũ Lân các tường, Bát Lân cung hỉ, Lân lên mai hoa thung, Lân leo sào hái lộc..v.v..... 

 

 

MÚA SƯ

Sư Tử họat náo, Song Sư hí cầu.. 

 

  

 MÚA RỒNG

Hoàng Long quá hải, Song Long tranh châu, Long Lân giao hội ... 

 TRỐNG HỘI, CỜ HỘI 

Bát trống – thập nhị trống – thập bát trống

 

 BIỂU DIỄN VÕ THUẬT

  Biểu diễn quyền thuật, binh khí, đấu luyện cá nhân và tập thể 

 THI ĐẤU CỜ NGƯỜI

 

 

 

 

Go to top